PelaajaRangaistus
Barck Matti94 MAILAAN LYÖMINEN TAI POTKAISEMINEN
Kahlos Jarmo71 ESTÄMINEN
Hakoniemi Jarno61 VÄÄRÄ ETÄISYYS
Kyllinen Jani73 TYÖNTÄMINEN
Häiväläinen Pasi94 MAILAAN LYÖMINEN TAI POTKAISEMINEN
Ristolainen Joni71 ESTÄMINEN
Kyander Kimmo71 ESTÄMINEN
Huttunen Pasi95 MAILAN PAINAMINEN TAI SITOMINEN
Hamunen Markus71 ESTÄMINEN